Privacy rechten

Edelsmidtiel Hanneke van der Haven, gevestigd aan Hoveniersweg 10 4001HX Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hanneke van der Haven is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.
KvK nummer: 11051720 Telefoon 0344 611809   email:  info@webwinkelzilver.nl

 

 Persoonsgegevens die ik verwerk 

Edelsmidtiel Hanneke van der Haven verwerkt persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt van mijn webwinkel of deelneemt aan mijn cursussen of workshops verstrekt u mij een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

·         Voor- en achternaam,

·         Adresgegevens,

·         Telefoonnummer,

·         E-mailadres,

·         IBAN rekeningnummer.

 

Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Deelnemers aan alle door mij georganiseerde activiteiten (cursussen, workshops) dienen meerderjarig te zijn en dienen dit bij aanvang van de activiteit te kunnen aantonen door middel van een geldig legitimatiebewijs. Er is geen intentie om via mijn website of mijn diensten gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door een ouder of voogd. Het ontbreekt mij aan een directe controle op leeftijden van bezoekers aan de websites. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er vermoeden bestaat dat Edelsmidtiel Hanneke van der Haven onbedoeld persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neem dan contact via info@webwinkelzilver.nl en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

 

Waarom vraag ik persoonsgegevens?

Edelsmidtiel Hanneke van der Haven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Afhandelen van facturen en betalingen,

·         Leveren van producten en diensten,

·         Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen,

·         Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten,

·         Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,

·         Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

 

Bewaartermijn

Edelsmidtiel Hanneke van der Haven zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

 

Delen van gegevens

Edelsmidtiel Hanneke van der Haven verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

·         MijnWebWinkel, voor afhandelen van boekingen en facturen,

·         Sisow, voor afhandelen van betalingen,

·         MijnWebWinkel, voor verzenden van nieuwsbrieven,

·         De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.


 

Cookies en websitegebruik

De web diensten van Edelsmidtiel Hanneke van der Haven gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop mijn website op uw scherm verschijnt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@webwinkelzilver.nl   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik  u om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Edelsmidtiel Hanneke van der Haven zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Edelsmidtiel Hanneke van der Haven neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@webwinkelzilver.nl

 

Recht op klacht
U heeft het recht op het indienen klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kunt u online in dienen.   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

 

 

© 2018 - 2024 Webwinkelzilver | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel